سیستم کاربری رشدآموزی رشداناتایید ارسال درخواست رشدآموزی

ضمن تشکر از شما، فرم درخواست حضور در دوره رشدآموزی دریافت شد.

پیگیر پیامک ها و اطلاع رسانی های نتایج ثبت نام از کانال کالج رشدانا باشید.

اکنون پرونده شما در نوبت ارزیابی و بررسی توسط تیم دپارتمان گزینش قرار گرفته است.

اگر بسته تسهیلگر پذیرش در برنامه توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی) را تهیه کرده اید، پیشنهاد می شود از محتوای درون این بسته استفاده کنید و آماده حضور در فرآیند گزینش باشید. چنانچه این بسته را تهیه نکردید، صرفا صبر نمایید تا فرایند گزینش مراحل بعدی آغاز شود.

جزئیات هر مرحله گزینش، از طریق سایت و رسانه های مجازی پلتفرم رشدانا اطلاع رسانی خواهد شد و برای اینکه از این اطلاع رسانی ها سریعا با خبر شوید، کافیست ما را در این رسانه ها دنبال کنید.

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین