سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » ثبت درخواست رشدآموزی متخصص دیجیتال

ثبت درخواست رشدآموزی متخصص دیجیتال

سلام؛

اینجا آغاز تولد یک متخصص دیجیتال است.

شما هم اکنون وارد صفحه ارسال درخواست حضور و بورسیه برای دوره 18 رشدآموزی رشدانا (شهریور و مهر 99) شده اید.

لطفا متن های درج شده در تمامی مراحل ثبت نام را کامل مطالعه کنید و با آگاهی کامل در این برنامه کشوری حاضر شوید. این فرصت خوبی برای رشد و توسعه مهارتی و ورود به دنیای اشتغال در فضای دیجیتال است. پس همین حالا شروع کنید…

شروع کنید