سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » ثبت درخواست رشدآموزی متخصص دیجیتال

ثبت درخواست رشدآموزی متخصص دیجیتال

سلام؛

اینجا آغاز تولد یک متخصص دیجیتال است.

ثبت درخواست برای برنامه ۲۱ : شروع > 25 بهمن بمدت ۱۲ جلسه (روزهای زوج)، عصرها ساعت ۱۶:۰۰

لطفا تمامی بخشهای مراحل ثبت نام را کامل مطالعه کنید و با آگاهی کامل در این برنامه کشوری حاضر شوید.

شروع کنید

 

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین