سامانه رشدآموزی رشدانا » جلسه مشاوره رشدآموزی

جلسه مشاوره رشدآموزی

وارد یکی از اتاق های مشاوره شوید، چنانچه ظرفیت تکمیل بود، اتاق دیگری را وارد شوید.

پس از ورود بر روی دکمه “میهمان” کلید کرده و نام خود را به طور کامل وارد کنید.

⏰روز و ساعات حضور آنلاین مشاورین:
چهارشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۳  —-   پنجشنبه ۱۹ خرداد ساعت 19 تا 21  —-  جمعه 20 خرداد ساعت 10 تا 14


خدمات مشتریان
شرکای کلیدی رشدانا

لوگوی دانشکده علوم ریاضی فردوسی

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin