سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » فرایند ثبت نام بورسیه » روش ثبت نام بورسیه ۱۰۰% ترم ۱

فرایند ثبت نام بورسیه » روش ثبت نام بورسیه ۱۰۰% ترم ۱

این فرصت صرفا در اختیاز تعداد معدودی از درخواست دهندگان قرار گرفته است. امیدواریم این فرصت مهر تاییدی بر عزم جدی شما برای رشد و توسعه در مسیر شغلی و ارتقا جایگاه حرفه ای شما باشد.

توجه نمایید که با توجه به کثرت درخواست ها و کسب امتیاز های بسیار بالا در بین درخواست دهندگان و از طرفی به جهت جلب رضایت رشدآموزان عزیز، ظرفیت بورسیه ۱۰۰ درصد را برای حداکثر ۳۰ نفر محفوظ می داریم. رشدآموزان مشمول بورسیه ۱۰۰% حضور در مرحله پیشه وری رشدآموزی رشدانا بایستی مطابق با فرایند ثبت نامی که در زیر اشاره شده است، نسب به ثبت نام خود اقدام کنند:

فرایند ثبت نام:

با توجه به اینکه شما به عنوان منتخب ۱۰۰ درصد بورسیه رشدانا می باشید، برای تکمیل فرایند ثبت نام خود بایستی با ترتیب زیر عمل نمایید.

  1. دانلود و مطالعه توافقنامه رشدآموزی

برای دانلود کلیک کنید

  1. امضا ذیل تمامی برگه های توافقنامه رشدآموزی
  2. تهیه تصویر شفاف و واضح از نسخه امضا شده توافقنامه (راهنمای تهیه تصویر: کارت ملی خود را در کنار هر صفحه از توافقنامه گذاشته و تصویر تهیه کنید.)
  3. ارسال تصویر از صفحات توافقنامه امضا شده ( به روش ذکر شده فوق) به نشانی زیر :
  4. آمادگی حضور برای جلسه اول راس ساعت اعلامی

ایمیل برای ارسال مدارک :

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین