سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » فرایند ثبت نام بورسیه » روش ثبت نام بورسیه ۱۰۰% ترم ۱

فرایند ثبت نام بورسیه » روش ثبت نام بورسیه ۱۰۰% ترم ۱

این فرصت صرفا در اختیاز تعداد معدودی از درخواست دهندگان قرار گرفته است. امیدواریم این فرصت مهر تاییدی بر عزم جدی شما برای رشد و توسعه در مسیر شغلی و ارتقا جایگاه حرفه ای شما باشد.

توجه نمایید که با توجه به کثرت درخواست ها و کسب امتیاز های بسیار بالا در بین درخواست دهندگان و از طرفی به جهت جلب رضایت رشدآموزان عزیز، ظرفیت بورسیه 100 درصد را برای حداکثر 30 نفر محفوظ می داریم. رشدآموزان مشمول بورسیه ۱۰۰% حضور در مرحله پیشه وری رشدآموزی رشدانا بایستی مطابق با فرایند ثبت نامی که در زیر اشاره شده است، نسب به ثبت نام خود اقدام کنند:

فرایند ثبت نام:

با توجه به اینکه شما به عنوان منتخب 100 درصد بورسیه رشدانا می باشید، برای تکمیل فرایند ثبت نام خود بایستی با ترتیب زیر عمل نمایید.

  1. دانلود و مطالعه توافقنامه رشدآموزی

برای دانلود کلیک کنید

  1. امضا ذیل تمامی برگه های توافقنامه رشدآموزی
  2. تهیه تصویر شفاف و واضح از نسخه امضا شده توافقنامه (راهنمای تهیه تصویر: کارت ملی خود را در کنار هر صفحه از توافقنامه گذاشته و تصویر تهیه کنید.)
  3. ارسال تصویر از صفحات توافقنامه امضا شده ( به روش ذکر شده فوق) به نشانی زیر :
  4. آمادگی حضور برای جلسه اول راس ساعت اعلامی

ایمیل برای ارسال مدارک :