سیستم کاربری رشدآموزی رشداناپکیج تسهیلگر ثبت نام

برای کسب بورسیه و حضور در برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی)، حضور در ۶ مرحله گزینش و ارزیابی برنامه ریزی شده از سوی دپارتمان گزینش کالج رشدانا الزامی می باشد.

در این ۶ مرحله اعضای این دپارتمان با شما تعامل داشته و میزان تطابق شما با اهداف و رسالت رشدانا مشخص می شود. پس از آن با توجه به امتیاز کسب شده توسط شما، پذیرش و نوع بورسیه تعلق گرفته مشخص می شود.

جهت تسهیل فرایند گزینش و کمک به شما در کسب امتیاز بالا جهت اخذ بورسیه، بسته تسهیلگری پذیرش تهیه شده که شامل موارد زیر است:

  • دوره کاربردی هدفگذاری هوشمند
  • نکاتی برای حضور حرفه ای در جلسه مصاحبه رشدانا
  • کد ویژه آزمون هوش هیجانی در سایت میلوژی

مطالعه و بررسی بسته تسهلیگر ثبت نام، احتمال بورسیه شدن شما را افزایش می دهد

در نظر داشته باشید که خرید این بسته اجباری نمی باشد اما مطالعه محتوای این بسته تاثیر در کسب امتیاز گزینش و اخذ بورسیه شما دارد.

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین