سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » توضیحات برنامه رشدآموزی » جزئیات ترم ۳ (کارآموزی در کسب و کارها)

توضیحات برنامه رشدآموزی » جزئیات ترم ۳ (کارآموزی در کسب و کارها)

برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی) با متد منحصر به فرد و کارآمد، همگام با نیاز کسب و کار های حوزه دیجیتال و آنلاین طرح ریزی شده و با آنچه در دانشگاه بیان شده است متفاوت می باشد.

با توجه به سپری نمودن ترم ۲، توسط پیشتازان فارغ التحصیل شده، اکنون متناسب با حوزه تخصصی انتخابی که در آن مسیر قرار گرفته و با توجه به پروژه های تعریف شده که انجام دادند و مهارت لازم را کسب کردند، آمادگی لازم را برای ورود به کسب و کار های حرفه ای در حوزه تخصصی خودشان جهت طی دوران کارورزی و کسب تجربه های حرفه ای، دارند. تلفیق تجربه کار حرفه ای در کنار مهارت های تخصصی آموزش دیده، کیفیت و عیار رشدآموز را بسیار بالا برده و باعث می شود تا بتوانند با تلفیق تجربه و مهارت، باعث رشد و توسعه کمی و کیفی کسب و کار شوند.

بنابراین در ترم ۳، رشدآموزان با طی دوره زمانی مشخصی تحت عنوان کارورزی در یکی از کسب و کار های حرفه ای متناسب با تخصص کسب شده در مسیر رشد شغلی (ترم ۲) فرایند مهارت آموزی و رشدآموزی خود را تکمیل نموده و سپس آماده ورود به کسب و کار و آغاز فعالیت حرفه ای خود می باشند.

رشدانا در همه مراحل کنار شما هست و دغدغه رشد شما را دارد…

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین