سیستم کاربری رشدآموزی رشداناتوضیحات برنامه رشدآموزی » نحوه اعلام نتایج

به محض اتمام مراحل گزینش، تیم ارزیاب نهایی این دپارتمان وارد مرحله بررسی و گزینش نهایی شده و بر اساس امتیاز های کسب شده در مجموع ۶ مرحله توسط درخواست دهندگان و متناسب با ظرفیت برنامه توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی) اقدام به پذیرش نهایی افراد کرده و نوع بورسیه آنها نیز مشخص می شود.

نتایج نهایی گزینش و نوع بورسیه اخذ شده از طریق سامانه نتایج پلتفرم رشدانا قابل مشاهده می باشد.

توجه نمایید که هرکدام از پذیرش شدگان متناسب با نوع بورسیه کسب شده بایستی سریعا اقدام به ثبت نام و تایید حضور خود در برنامه توانمندسازی پیش رو کنند. پس از گذشت مهلت ثبت نام، این فرصت را از دست دادید و امکان حضور در برنامه توانمندسازی پیش رو را نخواهید داشت.

جزئیات مربوط به ثبت نام برای هر نوع بورسیه، در هنگام نمایش نتایج قابل مشاهده و بررسی می باشد. همچنین در صورت تمایل می توانید فرایند ثبت نام هر نوع بورسیه را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید :

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین