سیستم کاربری رشدآموزی رشداناتوضیحات برنامه رشدآموزی » نحوه گزینش

پلتفرم رشدانا در هر سری از برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی (رشدآموزی)، در راستای رسالت حرفه ای و مسئولیت اجتماعی خود، میزان مشخص و محدودی از درخواست دهندگان برای حضور در این برنامه ها را بورسیه نموده تا بتوانند از این فرصت بدون دغدغه مالی بهره ببرند.

با توجه به افزایش چشم گیر درخواست ها برای حضور در برنامه های رشدآموزی انتخاب سیستماتیک افراد و ارایه فرصت بورسیه در راستای اهداف و چشم انداز حرفه ای، تبدیل به امری بسیار مهم و قابل توجه شده است. بدین منظور دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان گزینش جهت بررسی و ارزیابی درخواست های وصول شده جهت حضور در برنامه رشدآموزی تشکیل شد تا به صورت هوشمندانه و هدفمند این امر مهم محقق شده و فرصت بورسیه در اختیار افراد مستعد قرار گیرد.

مهم : همانطور که شما در کنکور آزمون می دهید و بواسطه ظرفیت محدود دانشگاه ها و منابع موجود کشور، فقط عده معدودی پذیرش می شوند، در رشدانا نیز به علت محدودیت منابع، ناچار به انتخاب بر اساس فاکتورهای از پیش در نظر گرفته شده هستیم.

در طول برگزاری برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا، مدل گزینش به روز و علمی و از همه مهمتر هوشمند شده است و در برنامه توانمندسازی پیش رو، این فرایند به صورت کاملا شفاف و مشخص برنامه ریزی شده تا اجرا شود. لذا در این خصوص فرایند گزینش برنامه توانمندسازی نیروی انسانی (رشدآموزی) پیش رو در ۶ مرحله که شامل موارد زیر می باشد اجرا شده و خروجی هر مرحله، امتیاز آن می باشد که در نتیجه نهایی افراد و نوع بورسیه تعلق گرفته به آنها موثر است.

مرحله اول: تکمیل فرم

تکمیل فرم درخواست حضور در برنامه توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی): این مرحله ۱۶ درصد از امتیاز نهایی را شامل می شود که جزئیاتی از قبیل: اطلاعات شخصی، مهارتی و شغلی شما را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مرحله دوم: آزمون مهارتی

این مرحله نیز ۲۲ درصد از امتیاز نهایی وضعیت بورسیه شما را تشکیل می دهد و از طریق این مرحله، میزان مهارت و تخصص شما در کنار علاقه مندی تان مشخص شده و تصمیم گیری را برای تیم دپارتمان گزینش تسهیل می نماید.

مرحله سوم: آزمون رغبت سنجی توانمندسازی

این مرحله همانند مرحله دوم، ۲۲ درصد از امتیاز نهایی وضعیت بورسیه شما را شامل می شود. در این آزمون، اهداف و چشم انداز شغلی و حرفه ای شما و میزان علاقه و نیاز شما جهت حضور در برنامه توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی) مشخص می شود.

مرحله چهارم: آزمون شخصیت شناسی MBTI

این آزمون نیز ۱۰ درصد از ارزیابی نهایی را شما را مشخص کرده و به تیم گزینش اجازه می دهد تا برای ترکیب بندی شخصیت های مختلف جهت حضور در برنامه توانمندسازی پیش رو، افراد متنوع و متفاوت را انتخاب کنند. این مرحله ویژه افرادی می باشد که بسته تسهیلگر پذیرش را تهیه کرده اند.

مرحله پنجم: آزمون رغبت سنجی شغلی Holland

این آزمون نیز همانند مرحله چهارم، ۱۰ درصد از نتیجه نهایی گزینش را مشخص نموده و نتیجه آن مشخص کننده تیپ شغلی و حرفه ای شما می باشد. این نتیجه برای تنظیم پرونده کارراهه شغلی شما بسیار مهم بوده و تاثیر فراوانی دارد. این مرحله ویژه افرادی می باشد که بسته تسهیلگر پذیرش را تهیه کرده اند.

مرحله ششم: مصاحبه نهایی

این مرحله، آخرین فرصت برای افزایش امتیاز نهایی شما جهت اخذ بورسیه حضور در برنامه توانمندسازی بوده و ۲۰ درصد از کل نتیجه را مشخص می کند. در مصاحبه، شما با یکی از اعضای تیم مصاحبه کننده، پیرامون مسائل مرتبط با حوزه شغلی و تخصصی و همچنین برخی مسائل جانبی مرتبط با وضعیت حضورتان در برنامه توانمندسازی پیش رو صحبت می کنید.

اگر بسته تسهیلگر پذیرش را تهیه نموده اید، قطعا میدانید که در این جلسه باید به چه صورت عمل کنید و برخورد نمایید

توجه داشته باشید که تمام داده های موجود و در اختیار تیم دپارتمان گزینش جهت ارزیابی و امتیاز دهی نهایی، مطابق با موارد ارایه شده از سوی شخص درخواست دهنده می باشد. بنابراین شما بر اساس نوع حضور خود گزینش شده و مورد ارزیابی قرار میگیرید. سعی کنید واقعی ترین وضعیت خود را ارایه کنید تا بتوانید نتیجه مناسب و مرتبطی را اخذ نمایید.

همچنین در نظر داشته باشید، جهت تسهیل فرایند گزینش و کمک به شما در کسب امتیاز بالا جهت اخذ بورسیه، بسته تسهیلگری پذیرش در نظر گرفته شده است که می توانید تهیه کرده و با استفاده از آن مسیر پیش روی خود را هموار کنید.

بسته تسهیلگر پذیرش در برنامه توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا (رشدآموزی) شامل آزمون شخصیت شناسی MBTI، آزمون رغبت سنجی شغلی Holland، دوره کاربردی هدفگذاری هوشمند، کارآموزی چیست و نکاتی برای حضور حرفه ای در جلسه مصاحبه و کسب امتیاز بالا می باشد.

به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین